Obecná nástenka

ROEP - oznam
Vážení občania, v týchto dňoch ste obdržali obálky z Katastrálneho úradu, v ktorých sú Výpisy z registra obnovenej evidencie pozemkov vlastníka. Žiadame Vás, aby ste si tieto výpisy porovnali s výpisom z roku 2013. Vo výpisoch sú opravené len pozemky, ktoré boli uvedené bez výmery v roku 2013. Prípadne žiadajte vysvetlenie na Katastrálnom odbore Okresného úradu v... (viac)
Výzva na predloženie ponuky - Vybudovanie vyhliadkovej veže v Novoti
Zverejnené dňa: 8.8.2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017
Komunitný plán sociálnych služieb obce Novoť na obdobie rokov 2016-2021
Plán vývozu zmesového komunálneho odpadu v obci Novoť na rok 2017
Kalendár vývozu separovaného odpadu v obci Novoť na rok 2017
Podrobný všeobecne zrozumiteľný popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Novoť
Modernizácia ciest okresu Żywiec v obciach Rajcza a Ujsoly a tiež obce Novoť, s cieľom zlepšenia spojení oblastí po poľskej a slovenskej strane hranice

1

Najnovšie dokumenty

Zápisnica Obecného zastupiteľstva

14.07.2017zo dňa 30.06.2017Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 30. júna 2017
23.05.2017zo dňa 12.05.2017Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 12. mája 2017
29.03.2017zo dňa 15.03.2017Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 15. marca 2017
zobraziť viac..

Uznesenia Obecného zastupiteľstva

14.07.2017č. 174-192Uznesenie Obecného zastupiteľstva č.174-192 zo dňa 30. júna 2017
23.05.2017č.152-173Uznesenie Obecného zastupiteľstva č.152-173 zo dňa 12. mája 2017
29.03.2017č. 130-151Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 130-151 zo dňa 15. marca 2017
zobraziť viac..

Všeobecne záväzné nariadenia Obce Novoť

01.06.20171/2017Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o poskytovaní finančného príspevku pri narodení dieťaťa, o poskytovaní finančného príspevku študentom, talentovaným deťom, dôchodcom a o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie fyzickej osoby
01.06.20172/2017Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku občanom obce Novoť v čase hmotnej núdze alebo náhlej núdze a o poskytovaní vianočného príspevku
05.04.2017Dodatok č.1/2017 k VZN č. 1/2012Dodatok č. 1/2017 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2012 o určení postupu, podmienok a výške úhrady za poskytované sociálne služby
zobraziť viac..

Zmluvy

21.08.2017Florian Subják - FLORESZmluva o dielo č. 18082017 na stavbu "Vybudovanie vyhliadkovej veže v Novoti"
15.08.2017Florek Jozef - TECHNOZmluva o prenájme náradia č. 2017/09
08.08.2017Peter Jakubjak, Ladislav Kojdiak a spol.Kúpna zmluva
zobraziť viac..

Objednávky

05.01.2016OP/001 161175,00TELESERVIS/Obec Novoťoprava miestneho rozhlasu a dodávka zosilňovača
30.12.2015OP/0185 151620,00Krovmont s.r.o./Obec Novoťzneškodnenie AZC strešnej krytiny hospodárskej budovy starej colnice
28.12.2015OP/0184 1594,80Profesia spol.s.r.o./Obec Novoťzverejnenie pracovnej ponuky
zobraziť viac..

Faktúry

22.01.20166001530032  19,92 €  VÚB a.s./Obec Novoťvypracovanie bankového potvrdenia
22.01.20162015508  86,28 €  Vladimír Bolek BVM/Obec Novoťakumulátor
22.01.2016F0030  198,00 €  Ing. arch. Milan Labudiak/Obec Novoťvypracovanie projektovej dokumentácie
zobraziť viac..

Ostatné dokumenty

16.08.2017Rozšírenie kamerového systému - informácia
23.06.2017Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 30. júna 2017
14.06.2017Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2017
zobraziť viac..

Tlačivá

01.06.2017Príloha č. 1 k VZN č. 1/2017 Žiadosť o vyplatenie finančného príspevku pri narodení dieťaťa
01.06.2017Príloha č. 2 k VZN č. 1/2017 Žiadosť o vyplatenie finančného príspevku študentom
01.06.2017Príloha č. 3 k VZN č. 1/2017 Žiadosť o vyplatenie finančného príspevku talentovaným deťom a študentom, ktoré dosahujú mimoriadne výsledky v oblasti športu, kultúry, vedy alebo iných oblastiach a získali významné úspechy alebo ocenenia v súťažiach na regionálnej alebo vyššej úrovni
zobraziť viac..


Obecný úrad Novoť | Novoť 285, 029 55 Novoť | Telefón: 043/559 02 15 | Fax: 043/559 02 15 | E-mail obec@novot.sk