Obecná nástenka

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Novoť
Triedenie je hračka, myslia si Slováci. Mnohí ale nevedia, aký odpad do akého kontajnera patrí.
Zber elektroodpadu
Oznamujeme občanom, že dňa 28.09.2016 (t. j. v stredu) sa v našej obci uskutoční zber elektroodpadu. Nepotrebný elektronický odpad stačí vyložiť ku hlavnej ceste.
NEBUĎME LENIVÍ, TRIEĎME ODPAD!
Ešte stále neviete, čo kam patrí? Zopár rád ako správne triediť odpad.
Povinnosti distribútora pneumatík
Podrobný všeobecne zrozumiteľný popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Novoť
Plán vývozu zmesového komunálneho odpadu v obci Novoť - II. polrok 2016
Modernizácia ciest okresu Żywiec v obciach Rajcza a Ujsoly a tiež obce Novoť, s cieľom zlepšenia spojení oblastí po poľskej a slovenskej strane hranice
Dotazník obyvateľov regiónu Bielej Oravy, okresu Námestovo
V súvislosti s prípravou stratégie miestneho rozvoja MAS Biela Orava Vás prosíme o vyplnenie nasledovného dotazníka.

1

Najnovšie dokumenty

Zápisnica Obecného zastupiteľstva

30.06.2016zo dňa 10.06.2016Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 10.júna 2016
01.04.2016zo dňa 11.03.2016Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.marca 2016
31.12.2015zo dňa 14.12.2015Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.decembra 2015
zobraziť viac..

Uznesenia Obecného zastupiteľstva

30.06.2016č. 87 - 96Uznesenie Obecného zastupiteľstva č.87-96 zo dňa 10.júna 2016
01.04.2016č. 77 - 86Uznesenie Obecného zastupiteľstva č.77-86 zo dňa 11.marca 2016
31.12.2015č. 58 - 76Uznesenie Obecného zastupiteľstva č.58-76 zo dňa 14.decembra 2015
zobraziť viac..

Všeobecne záväzné nariadenia Obce Novoť

30.06.20162/2016Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Novoť
30.06.20163/2016Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2016 o miestnych daniach
30.06.20164/2016Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
zobraziť viac..

Zmluvy

15.08.2016COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o.Kúpna zmluva č. Z201619155_Z (kancelársky papier)
28.07.2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NámestovoDohoda č. 16/§ 52/2016/ŠR
18.07.2016Terézia Franková, rod. Matušáková a spol.Kúpna zmluva
zobraziť viac..

Objednávky

05.01.2016OP/001 161175,00TELESERVIS/Obec Novoťoprava miestneho rozhlasu a dodávka zosilňovača
30.12.2015OP/0185 151620,00Krovmont s.r.o./Obec Novoťzneškodnenie AZC strešnej krytiny hospodárskej budovy starej colnice
28.12.2015OP/0184 1594,80Profesia spol.s.r.o./Obec Novoťzverejnenie pracovnej ponuky
zobraziť viac..

Faktúry

22.01.20166001530032  19,92 €  VÚB a.s./Obec Novoťvypracovanie bankového potvrdenia
22.01.20162015508  86,28 €  Vladimír Bolek BVM/Obec Novoťakumulátor
22.01.2016F0030  198,00 €  Ing. arch. Milan Labudiak/Obec Novoťvypracovanie projektovej dokumentácie
zobraziť viac..

Ostatné dokumenty

25.08.2016Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2016 - návrh
23.08.2016Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 9.septembra 2016
19.07.2016Nový zákon o odpadoch - čo priniesol našej obci?
zobraziť viac..

Tlačivá

08.08.2014žiadosť o uzavretie manželstva
21.03.2011Žiadosť o finančný príspevok študenta VŠ
zobraziť viac..


Obecný úrad Novoť | Novoť 285, 029 55 Novoť | Telefón: 043/559 02 15 | Fax: 043/559 02 15 | E-mail obec@novot.sk