Obecná nástenka

Komunitný plán sociálnych služieb obce Novoť na obdobie rokov 2016-2021
Plán vývozu zmesového komunálneho odpadu v obci Novoť na rok 2017
Kalendár vývozu separovaného odpadu v obci Novoť na rok 2017
Podrobný všeobecne zrozumiteľný popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Novoť
Modernizácia ciest okresu Żywiec v obciach Rajcza a Ujsoly a tiež obce Novoť, s cieľom zlepšenia spojení oblastí po poľskej a slovenskej strane hranice

1

Najnovšie dokumenty

Zápisnica Obecného zastupiteľstva

23.05.2017zo dňa 12.05.2017Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 12. mája 2017
29.03.2017zo dňa 15.03.2017Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 15. marca 2017
22.12.2016zo dňa 15.12.2016Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 15. decembra 2016
zobraziť viac..

Uznesenia Obecného zastupiteľstva

23.05.2017č.152-173Uznesenie Obecného zastupiteľstva č.152-173 zo dňa 12. mája 2017
29.03.2017č. 130-151Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 130-151 zo dňa 15. marca 2017
22.12.2016č. 113 - 129Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 113 - 129 zo dňa 15. decembra 2016
zobraziť viac..

Všeobecne záväzné nariadenia Obce Novoť

01.06.20171/2017Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o poskytovaní finančného príspevku pri narodení dieťaťa, o poskytovaní finančného príspevku študentom, talentovaným deťom, dôchodcom a o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie fyzickej osoby
01.06.20172/2017Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku občanom obce Novoť v čase hmotnej núdze alebo náhlej núdze a o poskytovaní vianočného príspevku
05.04.2017Dodatok č.1/2017 k VZN č. 1/2012Dodatok č. 1/2017 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2012 o určení postupu, podmienok a výške úhrady za poskytované sociálne služby
zobraziť viac..

Zmluvy

21.06.2017TENDERnet s.r.o.Licenčná zmluva
19.06.2017Marek Iglarčík a spol.Kúpna zmluva
13.06.2017Dušan Vojtkuliak a Martina Vojtkuliaková rod. TomašákováZmluva o budúcej zmluve
zobraziť viac..

Objednávky

05.01.2016OP/001 161175,00TELESERVIS/Obec Novoťoprava miestneho rozhlasu a dodávka zosilňovača
30.12.2015OP/0185 151620,00Krovmont s.r.o./Obec Novoťzneškodnenie AZC strešnej krytiny hospodárskej budovy starej colnice
28.12.2015OP/0184 1594,80Profesia spol.s.r.o./Obec Novoťzverejnenie pracovnej ponuky
zobraziť viac..

Faktúry

22.01.20166001530032  19,92 €  VÚB a.s./Obec Novoťvypracovanie bankového potvrdenia
22.01.20162015508  86,28 €  Vladimír Bolek BVM/Obec Novoťakumulátor
22.01.2016F0030  198,00 €  Ing. arch. Milan Labudiak/Obec Novoťvypracovanie projektovej dokumentácie
zobraziť viac..

Ostatné dokumenty

23.06.2017Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 30. júna 2017
14.06.2017Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2017
12.06.2017Záverečný účet Obce Novoť za rok 2016
zobraziť viac..

Tlačivá

01.06.2017Príloha č. 1 k VZN č. 1/2017 Žiadosť o vyplatenie finančného príspevku pri narodení dieťaťa
01.06.2017Príloha č. 2 k VZN č. 1/2017 Žiadosť o vyplatenie finančného príspevku študentom
01.06.2017Príloha č. 3 k VZN č. 1/2017 Žiadosť o vyplatenie finančného príspevku talentovaným deťom a študentom, ktoré dosahujú mimoriadne výsledky v oblasti športu, kultúry, vedy alebo iných oblastiach a získali významné úspechy alebo ocenenia v súťažiach na regionálnej alebo vyššej úrovni
zobraziť viac..


Obecný úrad Novoť | Novoť 285, 029 55 Novoť | Telefón: 043/559 02 15 | Fax: 043/559 02 15 | E-mail obec@novot.sk