Obecná nástenka

VZN č. 2/2017 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku občanom obce Novoť v čase hmotnej núdze alebo náhlej núdze a o poskytovaní vianočného príspevku
VZN č. 1/2017 o poskytovaní fin. príspevku pri narodení dieťaťa, o poskytovaní fin. príspevku študentom, talentovaným deťom, dôchodcom a o poskytovaní fin. príspevku na stravovanie fyzickej osoby
Komunitný plán sociálnych služieb obce Novoť na obdobie rokov 2016-2021
Komunitný plán sociálnych služieb obce Novoť
Plán vývozu zmesového komunálneho odpadu v obci Novoť na rok 2017
Kalendár vývozu separovaného odpadu v obci Novoť na rok 2017
Zmeny cestovných poriadkov na autobusových linkách od 11.12.2016
Podrobný všeobecne zrozumiteľný popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Novoť
Plán vývozu zmesového komunálneho odpadu v obci Novoť - II. polrok 2016
Modernizácia ciest okresu Żywiec v obciach Rajcza a Ujsoly a tiež obce Novoť, s cieľom zlepšenia spojení oblastí po poľskej a slovenskej strane hranice
Dotazník obyvateľov regiónu Bielej Oravy, okresu Námestovo
V súvislosti s prípravou stratégie miestneho rozvoja MAS Biela Orava Vás prosíme o vyplnenie nasledovného dotazníka.

1

Najnovšie dokumenty

Zápisnica Obecného zastupiteľstva

23.05.2017zo dňa 12.05.2017Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 12. mája 2017
29.03.2017zo dňa 15.03.2017Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 15. marca 2017
22.12.2016zo dňa 15.12.2016Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 15. decembra 2016
zobraziť viac..

Uznesenia Obecného zastupiteľstva

23.05.2017č.152-173Uznesenie Obecného zastupiteľstva č.152-173 zo dňa 12. mája 2017
29.03.2017č. 130-151Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 130-151 zo dňa 15. marca 2017
22.12.2016č. 113 - 129Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 113 - 129 zo dňa 15. decembra 2016
zobraziť viac..

Všeobecne záväzné nariadenia Obce Novoť

05.04.2017Dodatok č.1/2017 k VZN č. 1/2012Dodatok č. 1/2017 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2012 o určení postupu, podmienok a výške úhrady za poskytované sociálne služby
03.04.2017Dodatok č.1/2017 k VZN č.1/2016Dodatok č. 1/2017 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku Obce Novoť
02.01.20178/2016Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2016 o určení miesta a termínu zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Novoť
zobraziť viac..

Zmluvy

17.05.2017Viktor BulvasZmluva o budúcej zmluve
05.05.2017Komunálna poisťovňa a.s.Poistná zmluva č. 5190034899 (dobrovoľnícka služba)
05.05.2017Slovak Telekom a.s.Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
zobraziť viac..

Objednávky

05.01.2016OP/001 161175,00TELESERVIS/Obec Novoťoprava miestneho rozhlasu a dodávka zosilňovača
30.12.2015OP/0185 151620,00Krovmont s.r.o./Obec Novoťzneškodnenie AZC strešnej krytiny hospodárskej budovy starej colnice
28.12.2015OP/0184 1594,80Profesia spol.s.r.o./Obec Novoťzverejnenie pracovnej ponuky
zobraziť viac..

Faktúry

22.01.20166001530032  19,92 €  VÚB a.s./Obec Novoťvypracovanie bankového potvrdenia
22.01.20162015508  86,28 €  Vladimír Bolek BVM/Obec Novoťakumulátor
22.01.2016F0030  198,00 €  Ing. arch. Milan Labudiak/Obec Novoťvypracovanie projektovej dokumentácie
zobraziť viac..

Ostatné dokumenty

17.05.2017Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme - prevážame vzduch.
05.05.2017Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 12.mája 2017
06.03.2017Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 15. marca 2017
zobraziť viac..

Tlačivá

28.12.2016Žiadosť o odpustenie miestneho poplatku za komunálny odpad
28.12.2016Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady
28.12.2016Potvrdenie od zamestnávateľa
zobraziť viac..


Obecný úrad Novoť | Novoť 285, 029 55 Novoť | Telefón: 043/559 02 15 | Fax: 043/559 02 15 | E-mail obec@novot.sk